Drickfärdig modersmjölksersättning

Föräldrar som oftast använder pulverbaserad modersmjölksersättningen som varje gång kräver en tillredning med förkokt vatten kan ibland uppfatta det som tidsödande.

Vid upplevelse av tidsbrist (speciellt nattetid) eller vid vistelse utanför hemmet där tillredningsmöjligheterna är begränsade kan en drickfärdig modersmjölksersättning kan vara ett bra alternativ. Drickfärdig modersmjölksersättning finns i tetrapak eller i flaska och behöver bara värmas upp.

På grund av att produktionen av drickfärdig modersmjölksersättning skiljer sig från den puverbaserade kan det förekomma små skillnader mellan produkterna.

Det är viktigt att en öppnad drickfärdig modersmjölksersättning förvaras i kylskåp (4-6°C). Modermjölksersättning och Tillskottsnäring ska förbrukas inom ett dygn. Informationen finns på förpackningen.