Amning

Bröstmjölk är det bästa för barnet.

När bröstmjölk ersätts av fast mat, så kallas det för ”weaning”. Det är en skillnad mellan primär och sekundär ”weaning. Med primär (hel) matning/weaning, börjar inte modern amma alls efter födseln.

”Sekundär weaning” är mer vanligt och barnet ammas efter födseln. WHO rekommenderar exklusive amning -så länge om möjligt – och minst det första 6 månaderna.

Bästa tillfället för introduktion av fast mat skiljer sig från barn till barn och ska bestämmas av modern. I varje fall bör övergången till annan mat ske långsamt för att undvika
för att undvika xxxx

rädsla för förlust hos barnet och hälsoproblem hos modern som mjölkstockning.