Ad libitum eller "mata vid efterfrågan"

Begreppet "ad libitum" förkortat "ad lib.", betyder när som helst. När det används i samband med matning betyder det att barnet kan dricka så ofta och så mycket den vill. Detta gäller bröstmjölk såväl som flaskmatning.