Meny
  • Från födseln

Modersmjölksersättning

HiPP Combiotik 1 är en ekologisk mjölkbaserad modersmjölksersättning. HiPP Combiotik 1 används som komplement till, eller som ersättning för bröstmjölk. HiPP Combiotik 1 finns som pulver samt drickfärdig blandning, anpassad för spädbarn från födseln och upp till 6 månaders ålder.