Meny
  • from birth on

Modersmjölksersättning

HiPP Baby Combiotik 1 är en ekologisk mjölkbaserad modersmjölksersättning. HiPP Baby Combiotik 1 används som komplement till, eller som ersättning för bröstmjölk. HiPP Baby Combiotik 1 finns som pulver och drickfärdig anpassad för spädbarn från födseln och upp till 6 månaders ålder.

Produktsortiment

Endast produkter utan följande ingredienser*

*Vänligen läs alltid ingrediensförteckningen på varje produkt.