Information om ändringar i åldersrekommendation kring mjölkersättningar

 

HiPP följer EU:s direktiv för modermjölkersättning och tillskottsnäring. Därför har vi bytt åldersindelningen på ECO1 och ECO2.
ECO1 är en modersmjölkersättning och kan därmed ge som fullvärdig näring från födseln och upp till 6 månader, för barn som ammas delvis eller inte alls.
ECO2 är en tillskottsnäring från 6 månader. Den kan ges som tillägg eller ersättning för annan måltid, som en del av barnets alltmer varierande kost.
ECO3 kan ges från 8 månader.
 
Om du idag använder Eco2 Modersmjölkersättning från 4 månader:
Om ditt barn får ECO2 Modersmjölkersättning från 4 månader som enda kost, rekommenderar vi att du byter tillbaka till ECO1 till dess att barnet har blivit 6 månader. Så länge ECO2 modersmjölkersättning från 4 månader finns kvar i butik kan den fortsätta att användas från 4 månaders ålder.
Om du har frågor eller funderingar kontakta vår konsumentkontakt.
 
+46 8 799 19 26
hipp@arvid-nordquist.se


HiPP konsumentservice
Arvid Nordquist H.A.B. Box 1285
171 25 Solna